İnsan Kaynakları Süreçlerimiz

İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetim Sistem Koordinatörlüğü Değerlerimiz

 • Müşteri odaklılık,
 • Çalışanların ruh ve beden sağlığına (mobbing vb. dahil) önem vermek,
 • iç müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Çevreye duyarlılık,
 • Güvenilirlilik, dürüstlük ve çalışkanlık ve etik değerlere saygılı olmak
 • Bulunduğumuz pazara öncülük etmek,
 • Sürdürülebilir gelişim ve değişim odaklılık
 • Ekip çalışması ruhu ile başarıya odaklanmak, ortak amaç ve hedef birliğinde hareket etmek,
 • Sağlıklı tedarikçi zinciri yönetimini sağlamak.
 • Araştırma ve geliştirmeye açık, yaratıcı olmak,
 • Katılımcı Yönetim Felsefesini benimsemiş olmak

 • İnsan Kaynakları Süreçlerimiz

 • İŞE ALIM SÜRECİ
 • ORYANTASYON SÜRECİ
 • EĞİTİM SÜRECİ


 • Başvuru adresi : ik@karataslar.com.tr